Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Salamandern – en självläkande fantast

Vi har tidigare berättat om salamandrars förmåga att få förlorade kroppsdelar att växa ut igen. Den SSF-stödda forskaren vid KI, András Simon, har nu funnit att dopamin fungerar som ett slags strömbrytare för stamcellerna och kontrollerar nybildning av nervceller i den vuxna hjärnan. I studien har även Jonas Frisén, en annan SSF-stödd forskare, deltagit.

De har publicerat sina forskarrön om dopaminets roll i salamanderns hjärna i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell Stem Cell.

Till skillnad från däggdjur kan salamandrar återhämta sig från ett tillstånd som liknar Parkinsons sjukdom på en knapp månad. Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av att dopaminproducerande nervceller i mellanhjärnan dör. Salamandern återskapar samtliga förlorade dopaminproducerande nervceller. Hur kan salamanderns hjärna känna av att dessa celler saknas i hjärnan?

– Stamcellerna hos salamandern aktiveras automatiskt när koncentrationen av dopamin sjunker, alltså när de dopaminoproducerande nervcellerna dör. L-dopa, den medicin som ofta ges till Parkinsonpatienter, omvandlas till dopamin i hjärnan. När salamandrarna behandlades med den medicinen förhindrades nybildningen av dopaminproducerande nervceller nästan fullständigt och djuren kunde inte återhämta sig. Men det omvända gäller också. Om man blockerar dopaminsignaleringen, föds det nya nervceller utan att de egentligen behövs, säger Andras Simon, som lett studien vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Tidigare observationer pekar mot att liknande regleringsmekanismer är aktiva även hos andra djurarter, till exempel hos råttor och möss. För att reparera hjärnan kan man försöka stimulera och styra de stamceller som finns där, menar András Simon och tycker att man bör undersöka om inte L-dopa kan förhindra en sådan process hos andra arter, inklusive oss människor.