Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Samband mellan schizofreni och kreativitet

Gränsen mellan kreativitet och psykisk sjukdom kan vara hårfin. Nu visar svenska forskare att dopaminsystemet i hjärnan hos kreativa personer påminner om det som finns i hjärnan hos människor med psykisk sjukdom.

Hög kreativ förmåga har visat sig vara något vanligare hos människor som har psykisk sjukdom i släkten och det finns en koppling mellan kreativitet och något ökad risk för både schizofreni och bipolär sjukdom. Även förmågan att göra ovanliga- eller bisarra associationer, går igen hos både schizofrena och friska högkreativa människor. Och nu får sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa ytterligare vetenskapligt stöd.

Foto: Carsten DürerFredrik Ullén. Foto: Carsten Dürer.

– Vi har studerat hjärnan och en viss sorts receptorer, så kallade dopamin D2-receptorer, och vi visar att dopaminsystemet hos friska högkreativa människor liknar det som finns hos schizofrena, säger docent Fredrik Ullén, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, vid Karolinska Institutet.

Han är också en av forskarna inom Stockholm Brain Institute, ett strategiskt forskningscentrum som finansieras med 49 miljoner kronor från Stiftelsens för Strategisk Forskning.

Problemlösning

Med hjälp av divergenta psykologiska tester, där uppgiften är att hitta många olika lösningar på ett problem, har forskarna i denna studie mätt friska människors kreativitet.

– Studien visar att högkreativa människor som lyckades bra på divergenta tester hade lägre täthet på dopamin D2-receptorer i hjärnområdet thalamus än vad lågkreativa hade. Även schizofrena har låg täthet av D2-receptorer i thalamus. Ett fynd som antyder en tänkbar orsak till kopplingen mellan psykisk sjukdom och kreativitet, säger Fredrik Ullén.

Thalamus är det område i hjärnan där information filtreras innan den når områden i hjärnbarken, som bland annat används för tänkande och problemlösning.

– Färre D2-receptorer i thalamus ger förmodligen mindre filtrering av signaler och därigenom ett ökat informationsflöde från thalamus, säger Fredrik Ullén.

Publikation:

Örjan de Manzano, Simon Cervenka, Anke Karabanov, Lars Farde & Fredrik Ullén
Thinking Outside a Less Intact Box; Thalamic Dopamine D2 Receptor Densities Are Negatively Related to Psychometric Creativity in Healthy Individuals
PLoS ONE, online 17 May 2010