Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sårläkning i samklang med naturen

Det är ingen tvekan om att behovet av nya behandlingar vid brännskador, eller andra sår orsakade av olycksfall eller kirurgiska ingrepp är stort. Problemet med antibiotikaresistens är väl känt och anses av många som en av vår tids allvarligare problem. Dagens behandlingar är inriktade på att döda bakterierna, med antiseptiska medel och antibiotika. Inflammationsprocessen har däremot ägnats betydligt mindre uppmärksamhet, menar Artur Schmidtchen, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Med stöd av bland annat SSF har han utvecklat en sårgel som boostar det egna immunsvaret.

–        Jag tycker att dagens behandlingar är för ensidigt inriktade på att döda bakterier. Att hjälpa den modulerande, självreglerande delen av inflammationen kommer alldeles för mycket i skymundan. Ett angreppssätt där man hjälper naturen på traven är mer skonsamt och också mer uthålligt ur flera aspekter. Vi är evolutionärt utvecklade för att klara av sårskador, men ibland blir det fel, inflammationen regleras dysfunktionellt och förvärras. Gelen vi utvecklat hjälper kroppen att läka.

Pepprar på med peptider

Sjukdomsframkallande bakterier utnyttjar svagheter i kroppens skydd mot infektioner. När bakterierna har brutit igenom primära barriärer som hud eller lunga, kan de orsaka djupare infektioner i underliggande vävnad. I sår finns peptider*, korta proteinkedjor, som på ett effektivt sätt motverkar bakterier och hindrar dem från att orsaka en skadlig inflammation. Den nya sårgelen innehåller peptider som kan inaktivera så kallade lipopolysackarider (LPS), som kommer från bakteriernas cellväggar och ger upphov till en inflammatorisk reaktion. Gelen har visat sig fungera på olika sorters bakterier (både gramnegativa och grampositiva, som MRSA).

–        Liknande peptider finns naturligt i sår, vi förstärker bara effekten, säger Artur Schmidtchen.

Nyttigt nyttiggörande

Han berättar vidare att SSF:s nyttiggörandemedel användes för att söka patent, som legat till grund för bolaget In2cure, och dess dotterbolag Xinnate. Man är just nu i färd med att få gelen godkänd för att användas i kliniska studier på patienter med brännskador. Forskargruppen kommer även att titta på möjligheten att ta fram nya peptidbaserade läkemedel mot infektion i ögon, lunginflammation, blodförgiftning och olika inre organ. Det blir ett nytt sätt att utan antibiotika kunna behandla både infektion och inflammation.

Ett annat tänkbart och potentiellt stort användningsområde är inom veterinärmedicin.

*En peptid skiljer sig från proteiner enbart genom att de är mindre, gränsen mellan en peptid och ett protein brukar dras vid 50 aminosyror.

Rönen presenteras i senaste numret av Science Translational Medicine, där den inom några veckor blivit en av de mest spridda artiklarna – någonsin.

Tidskriften Min medicin också en artikel om gelen.