Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Satsning på forskare som flyttar hem

SSF tilldelar tolv yngre forskare bidrag på 2,95 miljoner kronor vardera. Var och en får också ett personligt stipendium på 50 000 kr. Syftet är att ge personer som forskat utomlands möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

– Ur ett svenskt perspektiv är det givetvis mycket angeläget att postdoktorerna återvänder till Sverige och bygger upp en egen verksamhet utifrån sina internationella erfarenheter, säger stiftelsens VD Lars Rask.

Omkring 20 procent av dem som disputerar genomför efter disputationen en forskningsvistelse utomlands, en så kallad postdok.

– Väldigt ofta saknas startmedel för dessa postdoktorer när de återvänder, vilket medför att den unga forskaren går tillbaka till sin gamla forskningsmiljö. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att åtminstone några framstående unga forskare i varje årskull ska kunna bygga upp en egen verksamhet vid återkomsten, säger Lars Rask.

Hälften från livsvetenskap

52 sökande – varav 16 kvinnor – hade anmält sig och nära hälften av dem kommer från livsvetenskaperna. Av mottagarna kommer 5 från livsvetenskaperna, 3 från materialvetenskap, 2 från IT och tillämpad matematik och 2 från bioteknik och teknik för livsvetenskaperna.

De som får bidrag är:

Henrik Aspeborg, KTH

Per Eklund Per Eklund, Linköpings universitet

Urban Friberg, Uppsala universitet

Caroline Grabbe, Umeå universitet

Andrea Hinas, Uppsala universitet

Foto: Gunilla Sonnebring Erik Ingelsson, Karolinska Institutet

Joakim Jaldén, Kungliga Tekniska högskolan

Per Johnsson, Lunds universitet

Thomas Magesacher, Lunds universitet

Björn Nilsson, Lunds universitet

Pål Stenmark, Stockholms universitet

Fredrik Westerlund, Göteborgs universitet

Innehåller ledarskapsprogram

Stiftelsen har också avsatt 600 000 kr till ett ledarskapsprogram för gruppen.

Programmet kallas Ingvar Carlsson Award och har fått sitt namn efter Ingvar Carlsson, som var ordförande för stiftelsen 1997 – 2002. Detta var den tredje utlysningen av programmet.

*Stiftelsens styrelse beslutade vid sammanträdet den 10 september att tilldela 12 sökande Ingvar Carlsson Award. En av bidragsmottagarna, David Andersson, har avsagt sig det tilldelade ICA-bidraget. Styrelsen har beslutat att bidraget istället erbjuds Pål Stenmark.

*Uppdatering 100319: Veronica Eliasson har avsagt sig det tilldelade ICA-bidraget och istället erbjuds Per Eklund, Linköpings universitet, bidraget.

Pressmeddelandet