Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Smartphones lösning på bilköer

Foto: SXC

Trafiken på våra vägar ökar hela tiden, både när det gäller gods- och persontrafik. Ett sätt att få trafiken att flytta bättre är att ta hjälp av intelligenta trafiksystem. 

Intelligenta trafiksystem skulle kunna ta hjälp av olika typer av elektroniska sensorer som känner av trafikintensiteten. Det är dock dyrt att köpa in, installera och underhålla dem. Därför lämpar sig smartphones betydligt bättre för uppgiften. Dessa mobiler kan nämligen också utgöra sensorer och samla in information om trafikläget och skicka den till ett intelligent trafiksystem.
 
Enligt KTH-forskaren och doktoranden Vasileios Manolopoulos är intelligenta trafiksystem något som väntar runt hörnet. Men innan de kan göra användas fullt ut finns det två problem som måste lösas, otillräcklig säkerhet och oskyddad personlig integritet. 
 
– Alla som äger till exempel Iphone eller Android-mobiler kan vara med och bidra med information till det intelligenta trafiksystemet. Men få människor kommer att vilja göra det som situationen ser ut idag, säger Vasileios Manolopoulos.

Behörighet 

När det gäller säkerhet så måste åtkomstkontroll och inloggningsfunktion implementeras på servernivå i intelligenta trafiksystem, och endast behöriga användare ska kunna rapportera deras position till systemet.
 
– De användare som missköter sig ska kunna stängas av och deras positioner ska plockas bort från det data som används. Dessutom ska de inte längre kunna komma åt information i systemet. Det är också viktigt att ansvarsskyldigheten är stark och tydlig i systemet, likaså att se till att all information som skickas fram och tillbaka inte förvanskas, säger Vasileios Manolopoulos.

Integritet

När det kommer till användarnas personliga integritet finns det också här krav som måste uppfyllas.
 
– För det första ska användaren vara anonym gentemot alla andra användare och enheter i systemet. För det andra så ska information som skickas in i en följd inte kunna länkas till varandra. Det vill säga att man kan spåra en användares väg från punkt A till B, säger Vasileios Manolopoulos.
 
Dessutom så är det bara systemet som ska kunna ha tillgång till den information som en användares smartphone skickar till systemet.
 
Forskningen runt intelligenta trafiksystem ingår i projektet TRAFFIC och finansierats av Stiftelsen för Strategisk Forskning.