Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Snabb koll på virus

En ny metod för att snabbt identifiera enstaka virus och se hur de binder till värdceller kan bli viktiga redskap för att tidigt få kontroll över vinterkräksjukan och andra virusbaserade sjukdomar. SSF-forskaren Fredrik Höök står bakom metoden som kan användas för att rädda liv och spara pengar i vården.

Varje år avlider hundratusentals barn i utvecklingsländer av vinterkräksjukan eller närbesläktade virusinfektioner. Sjukdomen slår också hårt mot västvärldens vårdsektor med stängda avdelningar och senarelagda behandlingar som följd.

Strukturen för ett norovirus (40 nm i diameter), det virus som orsakar vinterkräksjukan. Tolv av de 180 sockerbindande regionerna indikerade med gröna cirklar.

Alla virusinfektioner inleds med att enstaka virus binder till specifika receptorer på ytan av en värdcell. De tusentals viruskopior som värdcellen tillverkar angriper snabbt nya celler och insjuknandet är ett faktum. Att tidigt identifiera och förstå hur ett virus binder till cellens yta är helt avgörande för att få bukt med sjukdomen.

Virusläkemedel

Nu har forskare på Chalmers och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, tagit ett viktigt steg mot såväl effektivare diagnostik som förbättrade möjligheter att utveckla virushämmande läkemedel. Rönen, som publiceras i tidskriften Physical Review Letters, bygger på en metod som utvecklats på Chalmers.

Fredrik Höök. Foto: Karin Nordin

Fredrik Höök. Foto: Karin Nordin.

– I korthet gör metoden det möjligt att identifiera och studera enstaka virus, 40 nanometer stora, ett och ett. Inga andra metoder, baserade på lika enkel analys, erbjuder den här känsligheten utan att viruset på ett eller annat sätt har modifierats innan analysen, säger professor Fredrik Höök som lett studien.

På Sahlgrenska akademin har professor Göran Larson lyckats identifiera ett flertal sockermolekyler som binder starkt till just det virus som orsakar vinterkräksjukan. Denna kunskap har nu kombinerats med metodutvecklingen på Chalmers och resulterat i en möjlighet att i detalj studera den allra första kontakten mellan ett virus och cellens yta – vilken innehåller ett flertal olika sockermolekyler.

Snabb diagnostik

Metodens kan till exempel användas vid utvärdering av nya läkemedel som har syftet att hindra viruset från att binda till sin värdcell. Ett annat användningsområde är att kunna studera hur viruset förändras år från år. Det är bland annat sådana förändringar som ligger bakom den ökade intensiteten i utbrotten, så snabb diagnostik av nya virusstammar är av stor betydelse.

Eftersom enstaka virus kan identifieras, hoppas forskarna att de mycket små mängder virus som ansvarar för spridningen i samhället, via till exempel dricksvatten, ska kunna hittas på ett tidigare stadium än vad som idag är möjligt.

Läs artikeln