Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Snabbare datorer med ljus

Snabbare kommunikation med ljus

Tusen gånger högre hastigheter i datanätverken jämfört med dagens system. Det vill Peter Andrekson se om några år. Hans forskning kring optisk kommunikation ska bidra till att göra detta möjligt. Och allt till en rimlig kostnad.

Optisk kommunikation innebär att man använder ljus som bärare av information. Med hjälp av laser skickas mycket stora datamängder i höga hastigheter genom kablar av glasfiber.

Peter Andrekson

– Man började med det här i början på 1990-talet och jag var faktiskt med och utvecklade de första transatlantiska glasfiberkablarna för femton år sedan, säger Peter Andrekson, professor i fotonik vid Chalmers tekniska högskola.

Nytänkande

Hastigheterna och datamängderna blir många gånger större med ljusets fotoner än när man kommunicerar med vanliga elektroner i en kopparkabel eller använder trådlösa system. Men för att verkligen kunna dra nytta av den optiska tekniken behövs det, enligt Peter Andrekson, en del nytänkande.

– I de optiska systemen använder vi idag elementära tekniker och elektroniken är en begränsning. Inom trådlös kommunikation är teknikerna för att generera och skicka data mycket mer avancerade.

Samarbetsprojekt

I ett femårigt projekt som startades i början av juli ska Peter Andreksons forskargrupp därför försöka dra nytta av erfarenheter, kunnande och teknik inom den trådlösa kommunikationen för att ta den optiska tekniken framåt. Projektet bedrivs i samarbete med en grupp som forskar kring trådlös teknik på Chalmers och finansieras med närmare 21 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

En testbädd för optiska signaler som används inom fotonikforskningen på Chalmers. Systemet innehåller tusen kilometer fiber och kan användas för att testa hur bra signaler fortplantar sig i kablarna.

En stor utmaning är att hastigheterna i optiska system är tusen gånger högre än i trådlösa system. Den höga hastigheten är förstås en åtråvärd egenskap hos optiska lösningar. Men för att kunna utnyttjas fullt ut måste det finnas smarta sätt att koppla om från fotoner till elektroner som ska gå in i en dator eller till signaler för trådlös telefoni.

– Hittills har man optimerat varje del för sig men om vi verkligen ska få mer effektiv kommunikation måste vi få alla komponenter att samverka, vi måste samoptimera dem, säger Peter Andrekson.

I hemmen

En förutsättning för att optisk teknik ska slå igenom är att kostnaderna inte skenar iväg. Tekniken är nämligen tänkt att även vara användbar i hushållen där det blir allt vanligare att datorer, video, telefoni och annan elektronik kopplas ihop.

– Idag kanske vi kommunicerar med 10 Mb/s och de flesta är överens om att det är långt ifrån vad som behövs i framtiden. Vi vill ha väldigt mycket information snabbt men sporadiskt och det ställer extremt höga krav på systemet.

Text: Karin Nordin

Andreas Wiberg som nyligen disputerat i Peter Andreksons forskargrupp testar ett optiskt system som kopplar om optiska signaler till mikrovågor.