Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök medel för forskningssamarbete med Sydkorea

Nu drar SSF:s samarbete med NRF, National Research Foundation, i Sydkorea igång. Tillsammans med NFR arbetar vi med utlysningstext och den kommer läggas ut i juli. Förbered dig redan nu genom att ta kontakt med tänkbara Sydkoreanska forskarkollegor för samarbete!

Syftet med programmet är att stärka forskningsutbytet mellan Sverige och Sydkorea. SSF:s förhoppning är att det ska leda till forskningsresultat i världsklass och nya, innovativa, tekniker. Sydkorea har höga ambitioner och satsar hårt på att bli en stark forskningsnation. Landet har redan en mycket stark industribas, t ex inom elektronik- och fordonstillverkning. Under senare år har Sydkorea drastiskt ökat sina investeringar i grundforskning, inom materialteknik, IT och även inom livsvetenskaperna. Det är vår bedömning att tillsammans har Sverige och Sydkorea goda förutsättningar att gemensamt flytta fram positionerna inom forskning, och vi kommer att prioritera projekt inom bioteknik, materialteknik samt informations och kommunikationsteknik (ICST), med följande delområden (angivna på engelska).

Biomedical Engineering:

· Bioimaging

· Biosensors

· Bioinformatics

Materials Sciences:

· Surfaces, layers and thin films

· Low-dimensional materials and nano materials

· Metals and alloys

ICST:

· Systems architecture and systems technology

· Embedded and autonomous systems

· Electronics and photonics

SSF och NFR satsar under de första 3 åren på 9 projekt som får ungefär 600 000 kronor årligen från respektive lands finansiär. Efter halvtidsutvärdering får 7 projekt fortsatt tilldelning med samma summa i ytterligare 3 år. Totalt räknas med att avsätta ungefär MSEK 30 i vardera land.

Tidsschema

Just nu finslipas detaljerna kring utlysningen. Men andra veckan i juli öppnar ansökningsportalen på både och SSF:s och NFR:s webbsidor. Sista ansökningsdag är slutet på september. Projektstart beräknas till december, 2014.

För ytterligare information, kontakta programchef Joakim Amorim, tel 08-505 816 65