Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök SSF Material för Energitillämpningar

SSF delar ut 300 miljoner kronor till utlysningen ”SSF material för Energitillämpningar”. Projekten ska lösa problem och samhällsutmaningar och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, samt vara tillämpbara. 

Forskningen ska vara av högsta internationella nivå. SSF vill att utlysningen ska leda till tvärvetenskapliga samarbeten inom området för ”Material för Energitillämpningar”, samarbeten som är eller kan bli strategiskt viktiga för svensk basindustri och det svenska samhället.

Stiftelsen rekommenderar de sökande att formera sitt lag utifrån premisserna ledande kompetenser, tvärvetenskap med insatser från olika universitet, högskolor och institut samt samverkan med industri/offentlig sektor för vad gäller formulering av forskningsproblem, jämställd organisation och genomförande. Resonera gärna med respektive fakultetsledning, Grants Office och innovationskontor/holdingbolag. SSF önskar också att se flera kvinnliga huvudsökande. Vår beviljandegrad har historiskt varit lika mellan män och kvinnor.

Utvalda projekt kommer att finansieras med 4-7 miljoner kronor  per år under en period av 5 år (inkl. omkostnader) som ska användas för löner (seniora forskare, postdocs, doktorander, etc.), forskningsverktyg och driftskostnader i enlighet med behoven av projektet. Finansiering av de senaste två åren kommer att vara knuten till en framgångsrik halvtidsöversyn.

Ansökningstiden är längre än vanligt (4 ½ månad) med avsikten att nå flera sökandekonstellationer och ge dem tid att konfigurera sig optimalt. 

Sista ansökningsdag är tisdagen den 9 maj, kl 14.00.

Tidigaste projektstart kan beräknas till feb 2018.

Hämta utlysningstexten här!

För ytterligare information kontakta:

Mattias Blomberg, forskningssekreterare, tel.: +46-8-505 81 676, e-mail: mattias.blomberg@strategiska.se

Joakim Amorim, programansvarig, tel.: +46-8-505 81 665, e-mail: Joakim.amorim@strategiska.se