Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök till forskarskola neutronspridning

Den nya nationella forskarskolan i neutronspridning vid den Europeiska neutronkällan, ESS, i Lund kommer att ge ett brett spektrum av vetenskapsområden en gemensam kunskapsbas i fysik och kemi. Här ska en ny generation forskare utbildas, vilket också stärker Sveriges långsiktiga kompetens och konkurrenskraft. Det säger Kristina Edström, professor i oorganisk kemi och föreståndare för den nya forskarskolan.

Varför är forskning inom neutronspridning viktig? För att förstå hur strukturer är uppbyggda på atom- och molekylnivå, och vad som händer i gränsytan mellan och inuti material. Med neutronspridning avslöjas interaktioner i ett materials atomkärna som inte går att se med röntgen eller annan strålning. På så sätt kan vi exempelvis studera mjuka material och hur de kan användas inom livsvetenskaper eller för att kartlägga hårda material, och vilka metoder som krävs för att framställa dem. Därför är neutronspridning ett viktigt verktyg inom allt från bioteknik, medicinutveckling och arkeologiska analyser till forskning på batterier, magnetiska material och energiomvandling.
Neutronforskningsanläggningar finns på flera håll i världen men för Sverige är satsningen unik. ESS är Sveriges största infrastruktursatsning någonsin och kommer att vara i fullskalig drift framåt 2030. Då behöver vi en ny generation av unga forskare som behärskar metoderna i grunden och kan utnyttja dem. Få i Sverige använder neutronspridningsmetoden idag. Vi vill att fler forskare ska få möjlighet att använda den här typen av neutronmätningar. Istället för att söka pengar för att göra mätningar utomlands kommer det att finnas en svensk gruppering som gör det.
En stor nationell infrastruktur är också betydelsefull då mycket annan teknikutveckling i samhället bygger på neutronforskning. Ett exempel är små företag som därigenom kan utveckla, konstruera och upprätthålla högsta kvalitet inom elektronik, datorer och programmering. Svenska företag bör därför stimuleras att använda ESS för att öka sin förståelse för vissa produkter eller processer att göra produkter.
ESS är ett komplement till MAX IV-laboratoriet som använder sig av synkrotronstrålning. Med den nya forskarskolan i neutronspridning öppnar sig unika möjligheter till samarbete mellan akademi och industri, vilket innebär en betydande kompetenshöjning för Sverige.

Observera att ansökningarna till doktorandtjänsterna ska skickas till SwedNess!

Länk till artikel i Ny Teknik

Länk till SwedNess hemsida

Länk till intervju med Martin Månsson, KTH