Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Spännande projekt i samverkan

SSF har beslutat bevilja 29 spännande projekt som kommer att bidra till utökat utbyte mellan akademin och näringslivet, värdefull kunskapsuppbyggnad och nytta för samhället. Totalt handlar det om drygt 43 miljoner kronor.

Bättre mjölkproduktion, neural styrning av benproteser, formverktyg för kompositframställning, medicinska implantat och flygplansdelar i 3D av metallpulver som elektronstrålesmälts, bättre synkronisering och positionering i 5G nätverk, nya biomarkörer för artros, bättre isolering i högspända likströmskablar, lättviktslösningar för hållbara transporter. Det är några av de projekt som inom ramen för SSF:s två program Strategisk mobilitet och Industridoktorand kommer att utföras i samarbete mellan akademi och näringsliv. Integrum, Bioinvent, Solvoltaics, Nordic Bioscences, Scania, De Laval, Volvo, ABB, Ericsson och Saab, är några av företagen som medverkar i projekt med olika svenska universitet. Det är 29 personer som tilldelas pengar; inom Strategisk mobilitet varierar summan från 0,5-1,5 miljoner kronor och varje industridoktorandbidrag ges 2,5 miljoner kronor.

–          Ett mycket glädjande besked. Det här betyder att vi tillsammans med Saab kan bli ännu vassare på designkoncept för kompositframställning. Men en industridoktorand på plats kommer bland annat tiden från utvecklingsmiljö till fullskalig produktion av flygplansvingar att kortas väsentligt, säger Malin Åkermo vid KTH.

Följande personer får bidrag för Strategisk mobilitet, 2015

Sökande

Projektnamn

Projektet utförs vid

Andreas Johnsson, Ericsson

Observerbarhet för IoT System

Uppsala universitet

Ellen Bergseth, KTH

Innovativa gränssnitt för axialglidlager

Scania

Hossein Mashad, Ericsson

Systemering av analoga kretsar för 5G trådlösa nätverk

Chalmers

Jan Forsman, Lunds universitet

Metoder för kontrollerad kolloidal aggregering

SolVoltaics AB

Jan Olofsson, SLU

Bättre mjölkproduktion genom att förena biologi och teknik

DeLaval

Jens Alfredson, Saab

Adaptiv interaktion för framtida flygsystem

Linköpings universitet

Lars Drugge, KTH

Validering av körsimulator för subjektiv utvärdering

Volvo

Lennart Harnefors, ABB

Högspänningsventiler med matriskopplade SiC-komponenter

KTH

Magnus Burman, KTH

Lättviktslösningar för hållbara transporter

Scania

Magnus Wiktorsson, Mälardalens högskola

Färdplan för tillverkning

Scania

Mattias Thorsell, Chalmers

mm-vågsradar

Saab

Mikael Unge, ABB

Multiskal material simulerig av HVDC kabel isolation

KTH

Olga Grinchtein, Ericsson

Villkorsprogrammering i telekommunikation

Uppsala universitet

Satyam Dwivedi, KTH

Tid- och klocksynkrononisering och positionering för 5G-nätverk

Ericsson

Sukanya Raghavan, Göteborgs universitet

Immunreglerande receptorer i tumörutvekling

Merck Pharmaceuticals

Thomas Gkourmpis, Borealis

Elektriska och mekaniska egenskaper polyolefin nanokompositer

Chalmers

Xiaojing Zhang, ABB

Processmodellering, simulering och kylning för datacenter

Luleå tekniska universitet

 

Följande personer beviljas bidrag Industridoktorand 2015

Sökande

Projektnamn

Projektet utförs vid

Anette Larsson, Chalmers

Nya tillverkningsplattform- väg till kundanpassade läkemedel

AstraZeneca

Björn Nilsson, Lunds universitet

Effektivare målidentifiering för terapeutiska antikroppar

BioInvent

Bo Håkansson, Chalmers

Neural styrning av benproteser

Integrum

Christian Schulte, KTH

Energieffektiv programvara för 5G Radioaccessnät

Ericsson

Lousie Olsson, Chalmers

Kemisk åldring och regenerering av NOxfällor för mager drift

Volvo Car Corp.

Malin Åkermo, KTH

Verktyg för framtidens kompositprodukter

Saab

Patrik Önnerfjord, Lunds universitet

Biomarkörer vid artros – upptäckt och applikation

Nordic Biosience

Per-Olof Syrén, KTH

Design av terapeutiska enzymer

Swedish Orphan Biovitrum

Rikard Holmdahl, KI

Kan oxidation av PTPN22 reglera autoreaktiva T-celler?

AstraZeneca

Roland Larsson, Luleå tekn universitet

Tribologi för effektiva och hållbara transporter

Scania

Stig Larsson, Chalmers

Matematik för elektronstråle-smältning: 3D-skrivning i metall

Arcam

Ulf Emanuelson, SLU

Förbättrad detektion av mastit hos mjölkkor

DeLaval