Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF-forskare får stora bidrag från VR

Flera forskare som har eller haft stöd av SSF får stora bidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning för 2010, bland annat har de tre största bidragen inom medicin tilldelats Jan Nilsson, Leif Groop och Jonas Frisén.

Totalt fördelades cirka 2,5 miljarder kronor i VR:s stora utlysning i år. Av dessa gick 1,1 miljarder till naturvetenskap och teknikvetenskap, 843 miljoner till medicin, 175 miljoner till utbildningsvetenskap, 379 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap samt 18,9 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling. Totalt inkom cirka 4388 ansökningar, varav drygt 840 beviljades.

Här är de forskare som ingår eller har ingått i SSF:s program och som fått stora bidrag i årets stora utlysning från VR:

Medicin:
Jan Nilsson, Lunds universitet, 11 Mkr
Leif Groop, , Lunds universitet, 11 Mkr
Jonas Frisén, Karolinska Institutet, 10,7 Mkr
Jan Borén, Göteborgs universitet, 10,5 Mkr
Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, 10 Mkr

Naturvetenskap och teknik:
Erik G Larsson, Linköpings universitet, 12,8 Mkr
David Sands, Chalmers, 9,6 Mkr
Lars-Erik Wernersson, Lunds universitet, 9,6 Mkr
Mats Viberg, Chalmers, 9,6 Mkr
Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, 9,6 Mkr
Peter Andrekson, Chalmers, 9,6 Mkr

Hela beslutet på VR:s hemsida via denna länk.