Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF-forskare studerar immunsystemets nobelprisade celler

William Agace. Foto: Karin Nordin

William Agace

Nu i dagarna uppmärksammas forskarna som får årets nobelpris. En av dem som tilldelas medicinpriset, Ralph M. Steinman, avled tyvärr innan nyheten hade nått honom. Men hans forskning lever vidare, bland annat genom SSF-forskaren William Agace som bygger vidare på Steinmans upptäckter om dendritiska celler.

William Agace, hur viktiga är de dendritiska cellerna?

De spelar en helt avgörande roll i immunsystemet. När ett virus eller en bakterie kommer in i kroppen aktiveras cellerna i det medfödda immunförsvaret. Dendritcellerna förmedlar sedan signaler mellan det medfödda och det förvärvade immunsystemet.  De sätter på så sätt igång T- och B-celler som kan ge ett specifikt försvar mot den aktuella bakterien eller viruset.

Vad forskar du om?

Dendritceller finns i hela kroppen, men jag är intresserad av de som finns i tarmens slemhinnor. Tarmen måste tolerera alla främmande ämnen som vi får i oss via maten och de bakterier som ständigt finns i tarmkanalen. På samma gång måste slemhinnan också ha ett försvar mot ämnen som är skadliga för slemhinnan. Dendritcellerna har en mycket viktig roll i den här balansen.
Om immunsystemet i tarmen inte fungerar kan det uppstå inflammation och jag forskar också kring mekanismerna vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Bild av tarmens slemhinna.

Bild av tarmslemhinnan. Epitelceller i grön färg klär tarmen. De röda cellerna är T-celler, de lila cellerna makrofager och dendritceller syns i rosa.
Vad har du kommit fram till?

Vi har upptäckt en receptor som finns på T-celler. Den här receptorn är väldigt viktig för att samla och aktivera T-celler i tarmens slemhinna. Nu har ett amerikanskt läkemedelsföretag gått vidare med detta och de försöker ta fram ett läkemedel som blockerar den här receptorn och som skulle kunna användas vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Sedan upptäckte vi att en särskild grupp av dendritiska celler som finns i tarmen är speciellt viktiga för att stimulera den här receptorn på T-cellerna.

Vad betyder årets nobelpris för din forskning?

Vi har väntat länge på ett nobelpris inom immunologi och dendritceller är en av de viktigaste delarna av immunsystemet. Ralph Steinman är en mycket värdig nobelpristagare. Han har inte bara upptäckt dendritcellerna utan också bidragit med mycket annat inom immunologin.

Hur kan man använda kunskapen om dendritiska celler?

Genom de här cellerna är det tänkbart att antingen trigga immunförsvaret vid infektion eller dämpa det vid inflammation. Det pågår till exempel försök som går ut på att utsätta dendritceller för ämnen från tumörer. De aktiverar då ett specifikt immunsvar mot tumörer och detta skulle kunna användas som en slags vaccination mot cancer.

Karin Nordin