Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF inför pris för bästa nyttiggörande forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning instiftar ett pris för forskare som har eller nyligen har haft SSF-bidrag och som gjort goda nyttiggörandeinsatser någon gång under de senaste två åren. Priset ges i formen av ett personligt stipendium på mellan 50-100 kkr.

Stiftelsen för strategisk forskning stödjer naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning som har betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskare som får medel från SSF ska ha en plan för hur forskningen skall komma avnämare till nytta. För bidrag större än 5 Mkr håller dessutom SSF inne 3% av medlen som är öronmärkta för nyttiggörande av forskning för att ytterligare stärka denna koppling.

Forskare med SSF-stöd skall aktivt arbeta för ökad samverkan med näringsliv/samhälle. SSF har observerat att projektledare ibland har ett brinnande engagemang för just detta och lägger ner mer tid och resurser än vad som finns att tillgå hos sin arbetsgivare, d.v.s. lägger ner egen tid och resurser. Därför inför vi nu nyttiggörandepriset.

SSF:s nyttiggörandepris kan sökas av personer som har eller har haft SSF-bidrag, som sökande eller medsökande (PI eller co-PI), med ett slutdatum som är högst två år gammalt. Dessutom skall personen beviljats nyttiggörandemedel under de senaste två åren. 

Sökande är den forskare som genomfört nyttiggörandeinsatsen och ansökan kan sändas till SSF senast 2 maj. 

För mer information, hämta utlysningstexten här!

Kontaktpersoner vid stiftelsen:
Henryk Wos, forskningssekreterare, 08-50581671, henryk.wos@strategiska.se
Joakim Amorim, programansvarig, 08-50581665, joakim.amorim@strategiska.se