Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF lär upp ledare

Framtidens forskningsledare formas genom en särskild ledarskapsträning. Nyligen träffades forskningsledarna för att diskutera akademiskt ledarskap och hur man skapar en framgångsrik forskargrupp.

Ledarskapsträningen ingår som en del av forskningsbidraget inom programmet Framtidens forskningsledare, FFL. Arton forskningsledare är nu inne på sitt fjärde år med finansiering inom FFL-2. De har hunnit träffas ett antal gånger för att lära sig mer om ledarskap och reflektera över sitt eget.

Träningen tar upp allt från rekrytering av personal till ekonomi, forskningspolitik och finansiering. Mediaträning, kommersialisering av forskning och konflikthantering är andra delar.

Framtidens forskningsledare träffas. Foto:Karin Nordin

Vid en träff nyligen delade Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet, med sig av några tips för att lyckas som ledare. Ledarens attityd är avgörande enligt honom. Med rätt framtoning blir det både lättare att dra in mer pengar till forskningen och att skapa entusiasm i den egna organisationen.

– Resultatet av en forskargärning är inte publikationerna utan förmågan att bilda framgångsrika grupper, sa han.

Nobelprisreceptet

Anders Bárány, tidigare vetenskaplig sekreterare till Nobelkommittén för fysik, fanns också på plats. Han förmedlade olika nobelpristagares framgångsrecept. Det gäller bland annat att trotsa auktoriteter, att slåss för sin sak och att inte låta sig styras av tidigare erfarenheter. Den viktigaste ingrediensen är trots allt att inte glömma barndomens nyfikenhet.

Detta var tänkt som den avslutande träffen inom ledarskapsprogrammet för FFL-2. Men forskningsledarna hade önskemål om fler träffar och det är möjligt att det blir ytterligare en aktivitet i höst.

Åsa Strand och Per Hammarström improviserar. Foto:Karin Nordin
Ledarskapsträningen innehåller flera praktiska moment. Här får Åsa Strand och Per Hammarström tillsammans improvisera fram en berättelse. Syftet är att hjälpa sin motspelare att lyckas.
Juleen Zierath

– Det finns inget i universitetssystemet som stödjer ledarskap på samma sätt som SSF:s program. Jag kan inte säga hur men jag kan säga att programmet har förändrat mig som ledare. Jag är definitivt en bättre person nu, sa forskningsledare Juleen Zierath.

Hon pekade på att de övningar som programmet innehåller är verktyg för bättre kommunikation. Hon önskade mer hjälp med att använda sådana övningar i sin egen grupp.

– Man applicerar mycket av det man lärt sig här och bygger in det i sitt eget ledarskap. Jag har nog blivit mer ödmjuk och empatisk genom ledarskapsprogrammet, sa forskningsledare Johan Ericson. Johan Ericson
Kristina Höök. Foto. Karin Nordin

En viktig lärdom som forskningsledaren Kristina Höök tar med sig från ledarskapsprogrammet är att alltid fråga en journalist vad han eller hon vill prata om innan hon svarar på deras frågor.

Kristina Höök tycker att kursen varit fantastisk och att den ger uppmuntran i en vardag som kan vara tuff.

Åsa Strand. Foto:Karin Nordin Forskningsledare Åsa Strand har under programmets gång lärt sig att man måste vara flexibel inom sitt ledarskap. Hon menade att mycket hade varit bra i träningen men att mentorprogrammet skulle kunna utvecklas mer. SSF behöver bli mer aktiva i att välja lämpliga mentorer för att få ut mesta möjliga av denna del av ledarskapsprogrammet.
Dirigentövning. Foto: Karin Nordin

En praktisk övning gick ut på att dirigera en kör. Forskningsledare Johan Åkerman, i ljusblått, lärde sig att leda med en fingervisning. Han menade för övrigt att en viktig lärdom i ledarskapsprogrammet var att ta personalrekrytering på allvar.

– Rekrytering är nyckeln till framgång, sa han.

Dirigentövning. Foto:Karin Nordin
Under dirigentövningen.
Per Hammarström. Foto:Karin Nordin

Forskningsledarna i FFL-2 kommer från varierande forskningsområden.

– Vårt gemensamma problem är alltid finansiering, sa forskningsledare Per Hammarström.

Text och foto: Karin Nordin