Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF ökar successivt utdelningen till 1 miljard kronor

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, trappar upp sin finansiering till svensk forskning till 1 miljard kronor per år från och med 2018. Det bidrar till att fylla finansieringsgapet i Sverige för nyskapande teknikvetenskaplig eller medicinskvetenskaplig grundforskning. SSF avsätter redan idag 600 miljoner kronor per år till bland annat lovande unga forskare och djärva forskningsprojekt, ofta med tvärvetenskapligt upplägg.

 

SSF är en oberoende offentlig forskningsfinansiär som stöder strategisk naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning, som på sikt kan resultera i nya produkter, tjänster och företag. Stiftelsen kompletterar statliga Vetenskapsrådet (VR) och Vinnova.

– Strategisk forskning är forskning med potential att utveckla Sverige och svensk konkurrenskraft, säger vd Lars Hultman. Stiftelsen är sedan start en progressiv forskningsfinansiär och vi finansierar excellent forskning som har förutsättning att påverka samhällsutvecklingen.

Länder som USA, Tyskland, England, Finland och Danmark satsar på strategisk forskning inom exempelvis materialteknik, IT och livsvetenskaperna.

– Därför är det önskvärt att höja utbetalningsvolymerna från SSF för att öka andelar och mångfalden i det svenska finansieringssystemet för forskning och innovation, säger Harriet Wallberg, ordförande i SSF:s styrelse.

Genom att successivt öka finansiering till en miljard om året kommer stiftelsens kapital att förbrukas i snabbare takt och livslängden begränsas till slutet av 20-talet, om inte en återkapitalisering sker. Stiftelsens stadgar anger att SSF:s förmögenhet på sikt får förbrukas, men även att ytterligare stiftelsekapital får tillföras.

– SSF är landets ledande finansiär för strategisk forskning. Under året har vi haft flera stora utlysningar för industridoktorander, underrepresenterat kön, Ingvar Carlsson Award, biomarkörer, biologiska produktionsmetoder och inlett ett forskningssamarbete med Sydkorea. Flera nya spännande satsningar planeras och vi ser att på sikt behöver SSF återkapitaliseras, säger Lars Hultman.

För ytterligare information kontakta:
Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se,
Vd Lars Hultman, lars.hultman@strategiska.se

Hämta pressmeddelandet här