Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF satsar på energieffektiva material

Fem projekt om allt från miljövänliga batterier till nanobaserad belysning får bidrag inom programmet Energirelaterade material.

Total fördelas 80 miljoner kronor och varje projekt beviljas 16 miljoner kronor under en period av fyra år.

Projekten spänner över ett brett område, här finns alltifrån forskning för att få fram kraftfulla batterier med nya, miljövänliga material, till högspända likströmskablar för riktigt långa avstånd, nya och bättre kraftkomponenter i kiselkarbid, LED-belysning baserad på nanotrådar till effektiva och skalbara termoelektriska nanomaterial.

Energieffektivisering och nyttiggörande

Gemensamt för alla projekten är att de uppfyller SSF:s krav på hög vetenskaplig kvalitet och strategisk relevans; i det här fallet tillkom också att projekten ska ha hög energirelevans.

Strategisk relevans innebär att forskningen skall kunna nyttiggöras inom svenskbaserad industri och samhälle inom 5-15 år efter avslutat projekt. Energirelevans betyder att projekten skall stärka utvecklingen av energisystemet, medverka till energieffektivisering samt påvisa en potential för storskalig användning.

Projekten är:
Kristina Edström, Kraftfulla batterier med svenska material, Uppsala universitet
Ulf W. Gedde, Nya isolationsmaterial för nästa generation av HVDC-kabel, Kungliga Tekniska högskolan
Erik Janzén, SiC – energibesparande kraftelektronikmaterial, Linköpings universitet
Lars Samuelson, Energieffektiv LED-belysning baserad på nanotrådar, Lunds tekniska högskola
Muhammet Toprak, Skalbara nanomaterial och bearbetningsbar TEG, Kungliga Tekniska högskolan

Fördelningen mellan lärosäten:
  • Kungliga Tekniska högskolan, 2
  • Linköpings universitet, 1
  • Lunds tekniska högskola, 1
  • Uppsala universitet, 1