Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF satsar på nya material

Funktionella skikt är material som kan användas i mycket krävande miljöer, till exempel i bilar, borrar eller skärverktyg. Nu satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning 225 miljoner kronor på forskning kring sådana material och på lätta material.

– Den här satsningen är otroligt viktig. Idag är ofta hälften eller mer av totalkostnaderna för en produkt materialkostnader. Nu rasar priserna iväg i takt med att det börjar bli brist på råvaror. Många av Sveriges större industrier är materialtunga och eftersom vi har hög vetenskaplig kompetens på området finns det möjligheter att satsningen från SSF kan skapa arbetstillfällen för Sverige.

Det säger Thomas Liljenberg, ordförande i beredningsgruppen för SSF:s utlysning av bidrag till materialvetenskaplig forskning. Han pekar också på att det behövs forskning för att hitta nya material som inte belastar miljön mer än nödvändigt.

Material: nanopapper från cellulosa

Stora krav på tålighet

Ett antal bidrag i storleken två till sex miljoner kronor per år kommer att delas ut till forskargrupper inom områdena funktionella skikt eller lätta material. Bidragen är fem- eller treåriga.

Funktionella skikt är tunnare material med särskilda egenskaper. De kan ersätta bulkmaterial och används till exempel i borrar, skärverktyg eller inom bilindustrin när kraven på tålighet är mycket höga. De ska kunna klara höga temperaturer, hårt slitage eller angrepp av kemikalier.

– På det här området har vi en stark industri i Sverige och det försöker vi spinna vidare på. Utvecklingen av dessa material är en förutsättning för att den tyngre industrin ska kunna verka.

Flytta fram positionerna

Satsningen gäller även lätta material. Förutom att lätta material ofta efterfrågas av konsumenterna kan de också bidra till ett resurssnålare samhälle genom minskad energiåtgång.

– Här måste vi flytta fram positionerna i Sverige och därför är utlysningen ganska öppen på området lätta material. Smarta textila material skulle till exempel kunna vara en nisch.

Utlysningen av rambidrag för materialvetenskaplig forskning är öppen för ansökningar till och med första december, 2008.