Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF söker verkställande direktör

SSF söker verkställande direktör för att leda och utveckla stiftelsens verksamhet med placering i Stockholm.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar excellent forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin som bidrar till att öka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen delar årligen ut ca 600 miljoner kronor till forskningsprogram och enskilda forskare.

Stiftelsen antog i juni en ny forskningsstrategi för de kommande fem åren och en viktig uppgift blir att implementera denna. Till din hjälp har du ett kansli med kvalificerade medarbetare samt ett stort nätverk i det svenska och internationella forskarsamhället inom både universitet, institut och näringsliv.

Verkställande direktören har det operativa ansvaret för stiftelsens verksamhet, dvs forskningsprogram, administration, ekonomi, kommunikation samt dess kapitalförvaltning.

Vi tror att du är en person som vill förbättra forskarnas vardag och förstår forskningens betydelse för samhällsutvecklingen.

Arbetsuppgifter

 • Leda SSF:s arbete för excellent grund- och tillämpad forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.
 • Genomföra den av styrelsen beslutade forskningsstrategin och de forskningsinitiativ som styrelsen tar samt initiera och utveckla förslag till nya program, bidragsformer och forskningsinsatser.
 • Inspirera till och initiera forskningssamarbeten mellan akademi, näringsliv och förvaltning.
 • Bereda styrelsens sammanträden och hålla styrelsen fortlöpande informerad.
 • Verkställa de beslut om forskningsstöd som stiftelsen fattar och följa upp forskningens vetenskapliga kvalitet och strategiska relevans.
 • Leda och utveckla arbetet vid SSF:s kansli.
 • Ansvara för SSF:s kapitalförvaltning, vd är ledamot av kapitalförvaltningskommittén.

Krav

 • Vetenskapligt väl meriterad
 • Gedigen erfarenhet av att leda och administrera forskningsverksamhet.
 • God kännedom om forskning och forskningsfinansiering inom universitet, högskola, institut och näringsliv.
 • Brett kontaktnät inom forskning och näringsliv, både nationellt och internationellt.
 • Erfarenhet av samarbete mellan näringsliv och akademi samt nyttiggörande av forskningsresultat.
 • God förståelse och känsla för strategiska framtidsfrågor som har bäring på SSF:s verksamhet.
 • God kommunikationsförmåga och människokännedom.
 • Intresse för att utveckla människor.
 • Intresse för ekonomiska frågor.

I denna rekrytering samarbetar vi med Linda Gadd SIMS Executive Search AB. Linda Gadd och styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist svarar gärna på dina frågor via mail eller telefon.

linda.gadd@sims.se, 070-77 88 184 och styrelseordforande@strategiska.se, 072-744 09 52

Sista ansökningsdatum är onsdag den 21 november. Ansökningarna skickas till Linda Gadd, SIMS Executive Search, Nybrogatan 34, Box 5104, 102 43 Stockholm, e-post: linda.gadd@sims.se