Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF stöder astronomiprojekt

Internationella Astronomiårets logotyp

2009 har av FN proklamerats som det Internationella Astronomiåret. I år är det nämligen 400 år sedan Galileo Galilei påbörjade systematiska studier av andra himlakroppar med teleskop. Världsbilden kom att förändras och Galilei har blivit en symbol för ett nytt förhållningssätt till naturen. Detta tas till utgångspunkt för att stimulera intresset för rymden och kosmos med aktiviteter av olika slag världen runt – inte minst bland skolungdomar.

Ett brett skolprogram håller på att ta form, med skolbesök, experiment och observationer samt lärarfortbildningar på en mängd orter i Sverige. En del i detta är att göra det möjligt för skolklasser att göra observationer med professionella teleskop ”on line” över nätet. Ett syfte är att uppmuntra ungdomar till studier inom naturvetenskap och teknik och då är astronomi och rymdforskning en utmärkt inkörsport.

Trots att astronomi inte tillhör de områden som SSF prioriterar, har stiftelsen sett det som angeläget att stödja dessa projekt – just för att stimulera till ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap.

Gymnasieelever och klasser från gymnasiet kommer att få tillgång till riktiga teleskop för egna observationer. Ett sådant teleskop för optiska observationer förbereds utanför Malmö vid Tycho Braheobservatoriet, ett annat för radioobservationer vid Onsala rymdobservatorium.

Läs mer på Astronomiårets svenska webbplats.