Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF stöder NTA-programmet

Nyfikna barn vill upptäcka naturvetenskap och teknik! Genom att stödja skolutvecklingsprogrammet NTA vill SSF ge NTA möjlighet att förbättra informationen om sin verksamhet.

Bidraget kommer att användas till ett prospekt för att informera om och åskådliggöra NTA-programmets olika kvaliteter. Det kommer att användas inom de kommuner som redan är medlemmar i den ekonomiska föreningen samt för de kommuner som inte känner till NTA.

Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) syftar till att ge lärare stöd för undervisningen i naturvetenskap, teknik och matematik i grundskolan. Lärare som arbetar med NTA får kompetensutveckling, tillgång till handledningar , material och nätverksträffar. Detta möjliggör ett laborativt, elevaktivt, kunskapsinhämtande arbetssätt som inspirerar lärare och elever. Kommuner som går med i NTA får stöd för sin skolutveckling genom att det finns en samordnare som i samarbete med andra aktörer, internt inom skolan men även externt med t ex näringslivet, kan driva en utvecklingsprocess i riktning mot en ökad kunskap och ett ökat intresse för dessa ämnen hos lärare och elever.

Det är för närvarande 85 kommuner, 9 friskolor och Specialskolemyndigheten som är medlemmar i driftsorganisationen NTA Produktion och Service.

NTA Utveckling ansvarar för utveckling av NTA-programmet, huvudmän för denna del är Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Mer information om NTA finner du på www.nta.kva.se . Du kan också kontakta verksamhetschef Marja Andersson, NTA PoS (marja@kva.se) eller utvecklingsledare Gerd Bergman (gerd@kva.se ).