Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF:s satsningar inom livsvetenskap

Life Science-sektorn är strategiskt viktig för Sverige och ett område som är föremål för betydande satsningar både från privata och offentliga aktörer.  Utbildningsdepartementet har under juni 2014 sammanfattat regeringens insatser på det området sedan 2006. Nu har även vi på SSF sammanfattat våra satsningar.

Ändamålet för SSF är att stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin för att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta vetenskapliga kvalitet i ett internationellt perspektiv, i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. SSF har satsat 2 miljarder kronor i projekt och starka forskningsmiljöer inom livsvetenskapsområdet sedan 2006.

Livsvetenskaperna inklusive bioteknik har alltid utgjort ett huvudområde inom SSF:s forskningsstrategi, tillsammans med det närliggande området medicinsk teknik. Det finns även stor synergi mellan livsvetenskaperna och stiftelsens andra huvudområden som:

  •        Materialvetenskap och materialteknologier
  •        Informations-, kommunikations- och systemteknik (IKT)
  •        Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik.

 Stiftelsens huvudsakliga bidragsformer är rambidrag till projekt och olika individstöd.

SSF har legat på en relativt konstant utbetalningsnivå till livsvetenskapsområdet – i bred bemärkelse – på runt 200 Mkr per år. Grovt räknat är stödet inom området fördelat med 60 procent på rambidrag respektive 40 procent på individuella bidrag.  

Utlysningar med startår 2006 och senare summeras enligt fördelningen i tabellen. Huvuddelen av projekten löper även efter 2014.

Utlysning

Bidragsform

Antal projekt

Belopp (Mkr)

Infektionsbiologi

Ram

9

225

Klinisk forskning

Ram

5

100

Rambidrag Bio

Ram

15

400

Bioengineering

Ram

8

250

SFC

Centra

8

324

Framtidens forskningsledare

Individ

42

419

Ingvar Carlsson Award

Individ

36

108

Mobilitet

Individ

18

18

Internationellt

Individ

14

28

Övriga individ

Individ

113

 

Stiftelsens totala satsning inom livsvetenskap och medicinsk teknik under perioden 2006-2014 är cirka 2 miljarder kr. Därtill kommer beslutade, men ännu ej tilldelade, rambidragssatsningar för Biologiska produktionssystem (225 Mkr) och Biomarkörer (300 Mkr).

Ladda ner regeringens satsningar här