Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF:s utbildning var snabbare och mer industriinriktad

Nästan hälften av dem som gått i SSF:s forskarskolor arbetar i dag i näringslivet medan motsvarande siffra för de som doktorerat på annat sätt är 37 procent. SSF-utbildningen gav dessutom ett mervärde enligt en ny rapport från stiftelsen.

Under andra halvan av 1990-talet och en bit in på 2000-talet satsade SSF stort på forskarutbildning i 55 olika program inom naturvetenskap, teknik och medicin. Nu har stiftelsen följt upp karriären för de personer som deltog i programmen.

– Vi lyckades få kontakt med nästan 800 personer som hade genomgått något av de SSF-finansierade forskningsprogrammen, säger Jan Fahleson, forskningssekreterare på SSF och den som har genomfört undersökningen.

Jan Fahleson Foto Karin NordinJan Fahleson. Foto: Karin Nordin

De före detta forskarstuderande fick svara på en nätbaserad enkät. Svaren jämfördes sedan mot en kontrollgrupp med knappt 1300 personer som tagit doktorsexamen inom motsvarande områden och tidsperiod.

Snabbt

Undersökningen visar att SSF-gruppen i genomsnitt nådde fram till doktorsexamen något snabbare än kontrollgruppen, på 5,2 år mot 5,8 år. Vidare återfinns idag 46 procent av de före detta forskarstuderande inom SSF-gruppen inom det privata näringslivet, mot 37 procent för kontrollgruppen. Däremot fanns det ingen statistiskt säker skillnad mellan grupperna när alla som är verksamma utanför akademin räknades in, det vill säga även de som arbetar vid till exempel myndighet eller institut.

– SSF har lyckats väl med målsättningen att få forskarutbildade att skapa sig en karriär utanför akademin och då att i relativt stor utsträckning söka sig till industrin, säger Jan Fahleson.

Mervärde

Två tredjedelar av de forskarstuderande inom SSF-gruppen tyckte att det innebar ett mervärde att genomföra forskarutbildningen inom ett SSF-finansierat program, jämfört med en traditionell forskarutbildning.

 

– Av kommentarerna till frågan kan man utläsa en del om vilka mervärdesfaktorer det rör sig om. De vanligaste kommentarerna handlar om möjligheten att kunna delta i intressanta kurser och möten inom programmet för att på så sätt kunna bygga upp ett viktigt nätverk. Bra och säker finansiering, relevant koppling till industrin, sommarskolor och tvärvetenskaplighet är andra positiva faktorer som nämns i kommentarerna. Bland dem som inte tyckte att det innebar ett mervärde fanns en andel som inte visste att de var finansierade genom SSF.

Ladda ner rapporten

Lyckat val

I både SSF-gruppen och kontrollgruppen tyckte en majoritet av de tillfrågade att det var ett lyckat val att satsa på en forskarutbildning.

– Vi tolkar detta som att en stor andel av de före detta forskarstuderande har haft nytta av sin utbildning och att de har lyckats skapa sig en karriär efter doktorsexamen, en sak som rimligtvis bör bidra till att stärka Sverige som innovations- och kunskapsnation.