Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF:s verksamhetsberättelse för 2014

Här är SSF:s verksamhetsberättelse för 2014. I år har vi låtit några av ”våra” forskare berätta om sin spännande forskning.

Stiftelsen har under sitt 20:e verksamhetsår stärkt sin progressiva profil utifrån en unik position i det svenska forskningsfinansieringssystemet. Vår ledstjärna är vetenskaplig excellens som kan få genomslag i samhället. Viktiga ingredienser är att utforma program som stödjer forskarnas goda ledarskap med engagemang för växelverkan, tvärvetenskap, mobilitet mellan sektorer, internationellt utbyte och förnyelse. För att fånga upp samhällsutvecklingen och hur våra bidrag bäst utformas, besöker vi universitet, högskolor, företag och institut samt har fortlöpande kontakt med departement, beslutsfattare och andra finansiärer.

Under 2014 fick SSF ett extra stort medialt genomslag för den forskning vi stödjer och för dess effekter. Möjligheter till växelverkan med SSF kommer också ur de seminarier vi är med och arrangerar, till exempel Epigenetik, Nyttiggörande av forskningsresultat och seminarier i Almedalen.

Ladda ner verksamhetsberättelsen här