Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Starkt ledarskap i forskningscentra

De strategiska forskningscentra som finansieras från SSF kännetecknas av starkt ledarskap, mix av kompetenser kombinerat med djup ämnestillhörighet, sofistikerad organisatorisk struktur och nya arbetsformer.

Det skriver Föreningen för studier av utbildning och forskning, SISTER, i en ny rapport.

Stiftelsen för Strategisk Forskning beslutade i december 2005 att satsa 800 miljoner kronor på 17 strategiska forskningscentra. Syftet med rapporten från SISTER var att studera hur åtta av dessa nya forskningscentra byggt upp en infrastruktur och organisation för att bedriva strategisk forskning.

Erfarna ledare

De åtta centren leds av några av de mest erfarna forskningsledarna i Sverige skriver rapportförfattarna. De konstaterar också att centrumledarna påfallande ofta använder sig av ett företagsorienterat språkbruk.

Utvärderingen ger också exempel på problem som centren har stött på i uppbyggnadsfasen.

Trots den stora och samlade erfarenheten har det varit en komplex uppgift att skapa ett strategiskt forskningscentrum menar författarna. Formerna för rekrytering till ett forskningscentrum är avgörande för en framgångsrik utveckling och det har ofta förekommit att tillsättningen av tjänster tagit lång tid.

Rapporten: Att komma igång med strategiska forskningsmiljöer – En analys av SSF:s satsning på strategiska forskningscentra