Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Startbidrag till tolv unga forskare

Unga forskare som har gjort sin postdok i utlandet får tre miljoner vardera i hemvändarbidrag i en den femte omgången av Ingvar Carlsson Award.

Det finns en brist i det svenska forskningssystemet när det gäller möjligheter att söka startbidrag för uppbyggnad av forskningsverksamhet för postdoktorer som återvänder till Sverige efter en längre forskningsvistelse utomlands, en så kallad postdok.

SSF ger nu tolv personer tre miljoner kronor vardera, varav 2,95 miljoner kronor är forskningsbidrag och 50 000 kronor är ett personligt stipendium. SSF avsätter dessutom 600 000 kronor till ett ledarskapsprogram för forskarna i satsningen.

Andelen kvinnor

SSF tog emot 54 ansökningar om bidrag. Sjutton, eller 31 procent kom från kvinnor. Bland de tolv som får bidragen är fem kvinnor (42 procent) och sju män.

Ansökningarna hade följande områdesfördelning:

  • Life Science: 33 st (61%)
  • Materials Science and Engineering: 4 st (7%)
  • Bioengineering and Life Science Technologies: 7 st (13%)
  • Electronics and Photonics: 2 st (4%)
  • Information Technology, and Applied Mathematics: 8 st (15%).

Sex av de tolv forskarna planerar att forska vid Karolinska Institutet medan tre enligt plan söker sig till Uppsala universitet. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Chalmers får en forskare vardera enligt planerna.

De får bidragen:
Aleksandra Foltynowicz-Matyba

Foltynowicz-Matyba Aleksandra
Umeå universitet, Optical frequency comb spectroscopy in the mid-infrared

Koskiniemi Sanna
Uppsala universitet, Contact-dependent growth inhibition (CDI) in bacteria

Fredrik Lanner

Lanner Fredrik
Karolinska Institutet, Uncovering early mammalian development and pluripotency

Erik Larsson Larsson Erik
Göteborgs universitet, Novel non-coding RNAs in tumor development
Filipe Maia Maia Filipe
Uppsala universitet, Conquering 3D Single Particle X-ray Diffraction Imaging
Jenny Mjösberg Mjösberg Jenny
Karolinska Institutet, Innate lymphoid cells in gut inflammation and cancer
Klas Modin Modin Klas
Chalmers, Numerical methods for computational anatomy
Caroline Palm Apergi Palm Apergi Caroline
Karolinska Institutet, Development of siRNN, a personalized anticancer drug
Andreas Sigfridsson Sigfridsson Andreas
Karolinska Institutet, In vivo Cardiac Metabolic Imaging
Wermeling Fredrik
Karolinska Institutet, Homeostatic Regulation of Inflammation
Anna Wredenberg Wredenberg Anna
Karolinska Institutet, Elucidating mitochondrial genetics and disease mechanisms
Zhang Zhen Zhang Zhen
Uppsala universitet, Electronics for Smart Health
Beredningsprocess

Granskningen av inkomna ansökningar skedde i två steg. I steg ett avförde beredningskommittén ansökningar som inte uppfyllde kriterierna i utlysningen och/eller inte bedömdes ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet.

I steg två anlitades svenska och nordiska sakkunniga för att få en så bred och kvalificerad kompetens som möjligt för bedömningen. Varje ansökan bedömdes av tre externa experter. Beredningskommittén vägde sedan samman externa och egna bedömningar och föreslog vilka sökande som bör få bidrag. Stiftelsens styrelse fattade beslutet.

Karin Nordin