Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sten Eirik W. Jacobsen får Tobias Priset

Sveriges största enskilda forskarpris, Tobias Priset 2014, går till forskning om reglering av blodbildning och leukemiska stamceller. Sten Eirik Waelgaard Jacobsen som ledde SSF:s strategiska Stamcellscentrum i Lund får priset.

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen är nu verksam vid Karolinska Institutet och University of Oxford, Storbritannien och är en av världens ledande forskare inom området blodcellsnybildning, så kallad hematopoes.

Hans forskning är fokuserad på stamceller i blodsystemet, hur dessa bildar kroppens olika blodceller och immunsystemet, samt vad som händer då kroppen går från att producera normala blodceller till att producera cancer i blodsystemet, så kallad leukemi. Jacobsen har identifierat stamceller och viktiga förstadier till blodbildning samt faktorer som reglerar deras utmognad, vilket har stor betydelse vid stamcellstransplantationer.

Kungl. Vetenskapsakademien delar ut Tobias Priset enligt överenskommelse med Tobias Stiftelsen.