Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Stiftelsens nya strategi

Styrelsen har nu fastslagit strategin för SSF för de kommande fem åren.

Följande huvudområden kommer att prioriteras.

  • Livsvetenskaperna (Life Sciences)
  • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (Life Science Technologies)
  • Materialvetenskap och materialteknologier (Materials Sciences & Technologies)
  • Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST (Informations-, Communications- & Systems Technologies)
  • Data-X, beräkningvetenskap och tillämpad matematik (Data-X & Computational Sciences and Applied Mathematics).

Stiftelsen kommer huvudsakligen att använda bidragsformerna Rambidrag, Strategiska forskningscentra (Strategic Research Centres), de individuella bidragen Framtidens forskningsledare (Future Research Leaders), Ingvar Carlsson Award och Strategisk mobilitet (Strategic Mobility).

Nya former blir också Mikrobidrag (Micro Grants). De kan komma ifråga som ett verktyg för styrelsen, men endast på dess eget initiativ. Likaså kan ”Wild Cards” utnyttjas, exempelvis i samband med internationella samarbetsprojekt. Sådana bidrag bör vara riktade mot individer, inte grupper av forskare.

För kvinnor som forskar

Styrelsen har också beslutat att genomföra en programutlysning specifikt riktad mot unga kvinnliga forskare, kopplad till ett ledarskapsprogram.

ProViking-programmet avslutas och forskning inom produktframtagning av generisk natur kommer att behandlas inom Materialvetenskapen och inom IKST och blir i fortsättningen inget eget huvudområde. Detsamma gäller för forskning för processindustrin.