Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Stimulans för gymnasielärare

Med Inspirationsdagarna får hundratals lärare kunskap om högaktuell forskning och nya idéer för undervisningen i naturvetenskap.

För att öka intresset för naturvetenskap och teknik arrangerar SSF tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien och Skolverket så kallade Inspirationsdagar kring olika aktuella forskningsteman. Syftet är att stimulera gymnasielärare och att ge dem fortbildning. I samband med de ämnesorienterade föreläsningarna lyfts också frågor kring undervisning på gymnasiet.

Följ med till Norrköping och temadagen om Livets molekyler och mekanismer och bli inspirerad.