Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Stoppa cancern på molekylnivå

Ola Söderberg leder en forskargrupp på Rudbeckslaboratoriet och han berättar att man genom att spåra enskilda signalmolekyler kan se hur kommunikationen går till inuti cancerceller. Laboratoriet är långt framme i denna forskning som Sveriges Radio rapporterade om i slutet på maj. Forskningen ingår i ett SSF-finansierat projekt kallat "Verktyg för diagnostik och läkemedelsutveckling vid cancer".

Projektet syftar till att utveckla en ny generation proteinanalytiska redskap och markörer för grovtarmscancer och för läkemedelsutveckling. Man framställer cellinjer med definierade genmutationer vid tarmcancer. Aktiviteten i de signaleringsvägar som har blivit förändrade avläses i cellinjer och tumörvävnad med hjälp av speciella tester.