Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Störd cellfunktion kopplas till fetma

Kirsty Spalding Foto: Karin Nordin

Kirsty Spalding. Foto: Karin Nordin

Genom att mäta den radioaktiva isotopen kol-14 kan SSF-forskare nu förknippa störningar i fettcellernas funktion med sjukdomar som fetma, diabetes och blodfettsrubbningar. Studien presenteras i tidskriften Nature och kan leda till helt nya sätt att angripa sjukdomar i ämnesomsättningen.

Resultaten visar att fettcellerna hos feta personer har ökad förmåga att lagra fetter men minskad förmåga att göra sig av med dem.

– Rent intuitivt skulle man kunna tänka sig att det är så. Men det är första gången någon visar att omsättningen av fett i fettcellerna ser olika ut hos friska och feta individer. Det här öppnar för nya forskningsfält och möjligheter till behandling som påverkar lagring och frisättning av fett från fettceller, säger Kirsty Spalding som är en av Framtidens forskningsledare från SSF.

Kärnvapentest i grunden

Forskarna använde vävnadsprover från nära hundra personer, smala såväl som feta. Genom att ta reda på åldern på fettet i fettcellerna kunde de dra slutsatser om hur fettet lagras och utsöndras över tid. Metoden för åldersbestämningen utgår från upptag av radioaktivt kol, kol-14, från atmosfären in i kroppen. Kärnvapentester under det kalla kriget ledde till en kraftig ökning av kol-14 i atmosfären. Sedan testerna upphörde har det sedan skett en gradvis minskning.

– Genom att jämföra halterna av kol-14 i fett och i atmosfären kan vi datummärka fettet, säger Kirsty Spalding, som har utvecklat metoden för undersökning av fettvävnad och andra biologiska prover.

Fettet förnyas

På så sätt kom forskarna fram till att fett i friska människors fettceller i genomsnitt förnyas sex gånger under de tio år som en fettcell lever. Personer med ett förstadium till typ 2-diabetes, så kallad insulinresistens, hade däremot nedsatt förmåga att göra sig av med fettet från fettcellerna.

Det gällde också personer med familjär kombinerad hyperlipidemi, en vanlig form av ärftlig blodfettsrubbning som är förenad med stor risk att utveckla kranskärlssjukdom. Dessa personer hade även minskad förmåga att lagra fetter i fettcellerna. När omsättningen rubbas på det sättet skulle det kunna innebära att koncentrationen av triglycerider och kolesterol i blodet ökar.

Läs artikeln Dynamics of human adipose lipid turnover in health and metabolic disease