Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Storsatsning på bioområdet

SSF satsar 400 milj kr på forskningssamarbete som har betydelse för läkemedelsindustrin och för förädling av träd och grödor. Satsningen är femårig och forskningen ska involvera flera olika kompetenser och vara problem- eller tillämpningsorienterad.

Aspved Aspved

Stiftelsen har valt ut fyra strategiska delområden, nämligen:
  • Nya prediktionsmodeller och nya biomarkörer för läkemedelsutveckling
  • Parasitresistenta träd och grödor
  • Epigeneteiska sjukdomsmekanismer
  • Nya antimikrobiella agens – det medfödda immunsystemets roll

Stödet kommer att delas ut i form av rambidrag på mellan 4 och 7 milj kr/år under fem år. Stödet under år fyra och fem är dock beroende av en halvtidsutvärdering.

Ansökningar ska ha inkommit till SSF senast den 12 januari och styrelsen väntas ta beslut under hösten 2009.