Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Stort intresse för bidrag inom underrepresenterat kön

Etthundratolv personer har ansökt om bidrag från SSF:s program för underrepresenterat kön. Samtliga är kvinnor.

SSF utlyste i våras forskningsmedel till personer som befinner sig inom ett forskningsområde som inte är jämställt med avseende på kön. Programmet, som heter Career development programme promoting gender equality in science and technology, har nu stängt för nya ansökningar. 112 kvinnor har ansökt om medel.

Fördelningen av ansökningar på forskningsområde är:

  • Beräkningvetenskap och tillämpad matematik: 11
  • Informations-, kommunikations- och systemteknik: 16
  • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna: 12
  • Livsvetenskaperna: 49
  • Materialvetenskap och materialteknologier: 22
  • Övrigt: 2

SSF tillsätter nu en beredningskommitté. Granskningen av inkomna ansökningar kommer att ske i två steg. I steg ett utförs en sållning av ansökningar som inte uppfyller kriterierna i utlysningen och/eller inte bedöms ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet mm. I steg två bedöms varje ansökan av tre externa experter. Sedan väger beredningskommittén samman externa och egna bedömningar och föreslår vilka sökande som bör få bidrag.

SSF planerar att kunna ta styrelsebeslut angående bidrag i mars/april 2014.