Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Stort söktryck till SSF:s 40 Mkr för ukrainska forskare

SSF var först ut med bidrag till ukrainska forskare som tagit sin tillflykt till Sverige. Nu är utlysningen ”SSF bidrag till ukrainska forskare 2022″ stängd.

Den 4 mars beslutade SSF att utlysa 30 Mkr för individuella forskningsanslag för ukrainska forskare som söker fristad i Sverige. I slutet av mars fördelades den totala budgeten till 16 högkvalificerade forskningsprojekt som får en eller två miljoner kronor vardera. Under SSF:s styrelsemöte den 6 april tillförde SSF 10 miljoner kronor med sista ansökningsdag den 13 april. Ytterligare 19 ansökningar kom in varav 11 beviljats.  Totalt har SSF gett 27 ukrainare forskningsmedel, placerade vid 12 olika svenska lärosäten.

Projekten kommer att utföras vid svenska universitet som har erbjudit relevanta tjänster för forskarna och de startar i och med att den sökande anländer till Sverige under 2022. Några har redan nu börjat på sin nya arbetsplats. Olika anställningsformer är tillåtna, allt ifrån tillfälliga anställningar som postdoktor eller gästprofessor, till mer permanenta tjänster.

Totalt 35 ansökningar kom in, 17 kvinnor och 18 män.

Fördelningen av beviljade bidrag per universiteten:

Lärosäte Antal sökande
Chalmers Tekniska Högskola 2
Karolinska Institutet, KI 2
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 4
Linköpings universitet, LiU 3
Luleå Tekniska Universitet, LTU 1
Lunds universitet. LU 2
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 3
Stockholms Universitet 4
Uppsala universitet 3
Umeå universitet 1
Göteborgs universitet 1
Mälardalens universitet 1

 

Här finns pågående finansiering

På Vetenskapsrådets hemsida finns en sammanställning över svenska finansiärer där ukrainska forskare kan söka bidrag:

Stödinsatser för forskare från Ukraina

 

Hon forskar nu i Sverige

Lesya Demchenk är en av de ukrainska forskarna som fått SSF-bidrag. Läs hennes historia här:

su.se. ”Jag längtar efter att få komma igång och forska”

lifesciencesweden.se. Ukrainska forskaren: ”Jag kan inte hjälpa mitt folk men jag kan berätta om kriget”