Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Strategitänk bakom bioutlysning

Strategiplaneringen bakom SSF:s senaste utlysning på bioområdet började redan 2006. Inger Florin och Jan Fahleson beskriver hela processen från strategisk planering till beslut om bidrag i en ny vetenskaplig artikel.

År 2006 påbörjade SSF:s styrelse ett strategiarbete. Målet var att välja ett antal forskningsområden med strategisk betydelse för Sverige. Detta ledde till att fyra områden inom livsvetenskaperna valdes ut:

  • Modeller och biomarkörer för utvecklingen av nya läkemedel
  • Epigenetiska mekanismer vid sjukdom
  • Parasitresistenta träd och grödor
  • Nya antibakteriella ämnen – naturlig immunitet

För dessa områden avsattes 400 miljoner kronor. Inger Florin och Jan Fahleson, båda forskningssekreterare på SSF, beskriver satsningarna i en ny artikel i tidskriften Public Service Review Science & Technology. I artikeln går de in på den strategiska betydelsen av forskning på varje delområde och vad satsningarna kan betyda både vetenskapligt och industriellt. Dessutom beskrivs beredningsarbetet där 140 ansökningar kom in och femton projekt slutligen valdes ut.

Läs artikeln Sources of interest på sidan 80 i Public Service Review Science & Technology: issue 6.