Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Styrelsen kommenterar KVA och IVAs rapport

Med anledning av KVA och IVAs rapport har styrelsen följande kommentar

– Styrelsen tycker det är bra att denna utredning gjorts. Det uppdrag som vi gav till IVA och KVA var föranlett av den uppmärksamhet som uppstod kring de festligheter som arrangerades 2009, och det externa informationssamarbete som inleddes då för att öka kännedomen om svensk forskning och synliggöra svenska forskningsresultat. Utredarna har valt en bred ansats och belyser på ett tydligt sätt det speciella regelverk inom vilket SSF, och andra löntagarfondstiftelser, har att verka. Rapporten ger också en god bakgrund till de skiftande politiska ambitioner som funnits med löntagarfondsstiftelserna under tid.

– Utredningen bekräftar att det förändringsarbete som inleddes för flera år sedan, men som intensifierades under hösten 2012, har varit rätt. Situationen är en helt annan i dag än den var då. Verksamheten har styrts upp, ansvarsfördelning tydliggjorts och dokumenterats. En ny linjeorganisation liksom ny vd är på väg in. Detta gäller båda verksamheterna som Stiftelsen har, nämligen kapitalförvaltning och forskningsfinansiering. För båda dessa verksamheter finns nu tydliga styrdokument.

– En punkt håller vi inte med om, det är rapportens syn på det externa informationsarbetet. Här gör styrelsen en annan tolkning. Att informera om svensk forskning av hög kvalitet är en väsentlig del av vårt uppdrag. Att svenskt samhälle, industri och näringsliv får kännedom om de forskningsresultat vi finansierat är viktigt för att möjliggöra en kapitalisering på det intellektuella värdet av forskningen, och därigenom bidra till att öka svensk konkurrenskraft. Vi anser att detta arbete är helt i linje med Stiftelsens ändamål att ”främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft”.

Styrelsen