Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Styrelseordförande kommenterar

Alla fel som begås i en organisation sänker förtroendet för den. När vi i slutet av förra veckan fick frågor om hur vi använt och bokfört medel som avsatts till olika kommunikationsinsatser framkom det att handlingar registrerats felaktigt, vilket fått till följd att det saknas verifikationer i bokföringen. Vi såg också då att vi inte följt de regler för upphandling som gäller. Detta riskerar att skada både SSF som organisation och dem vi samarbetar med. Vi beklagar detta djupt och vill här be om ursäkt för den skada vi förorsakat.

Den granskning som DN gjort och den publicitet som kommit som en konsekvens av denna granskning är relevant och rimlig.

De fel som begåtts inom SSF ska om möjligt rättas till. Vi ska också ta reda på hur detta kunde hända och gå igenom ekonomi/bokföring i detalj. Den utredningen startades på styrelsens uppdrag i går och görs av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Om de anser att ytterligare extern hjälp behövs i detta arbete tas sådan in. Tydliga regler för hur vi agerar framöver ska skrivas.

Svenska forskare gör, bland annat med medel från oss, många fantastiska insatser. Det smärtar oss djupt att vi agerat på ett sätt som vi nu inser och förstår uppfattas som att vi slösar med vårt kapital.

För styrelsen

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande

Texten ovan är ändrad kl 13:20 efter diskussion med SSF:s revisor. Det finns inga tveksamheter i själva bokföringen, vilket den tidigare formuleringen kunde tolkas som. Det som skett är att handlingar registrerats felaktigt.