Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Svamp satte stopp för karbonperiod

Ny forskning visar att uppkomsten av så kallade vitrötesvampar sammanfaller med slutet av den 60 miljoner år långa karbonperioden för 300 miljoner år sen.

Under karbonperioden bildades den kol som vi idag använder som fossila bränslen. Vitrötesvamparna har en unik förmåga att bryta ner lignin, som ger träden styrka och stabilitet. Deras uppkomst i slutet av karbonperioden kan vara orsaken till att döda träd inte längre lagras i marken och att bildningen av kol upphörde.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har kartlagt arvsmassan hos rotticka, som är en vitrötesvamp. Tillsammans med andra forskares analyser av arvsmassor hos ytterligare 30 svamparter har man kunnat visa att vitrötesvamparna hade en gemensam anfader som uppstod för cirka 300 miljoner år sedan – vilket sammanfaller med slutet av karbonperioden.

Skador i skogen

Bakom forskningen står bland andra Jan Stenlid, SLU, som också har stöd från SSF för att forska om rotröta hos gran och tall orsakad av rotticka. Sådana skador ger upphov till miljardförluster i det svenska skogsbruket och de nya resultaten kommer att utgöra en viktig bas för den fortsatta forskningen.

Publikation i Science Magazine:

The Paleozoic Origin of Enzymatic Lignin Decomposition Reconstructed from 31 Fungal Genomes. Publicerad 2012-06-29