Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Svensk mikroelektronik håller toppklass

Svensk forskning inom mikroelektronik är excellent och innehåller flera så kallade outstanding highlights. Det konstaterar en grupp internationella experter i en ny utvärdering. Forskningen har stor potential att leda till nya företag men det saknas riskkapital och entreprenörsutbildning.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och Vinnova har gemensamt låtit utvärdera svensk forskning inom mikroelektronik. Syftet är främst att få en bild av hur den svenska forskningen på området hävdar sig internationellt.

Utvärderingen.

I utvärderingen konstateras att svensk mikroelektronikforskning håller toppklass.

Betydelse för industrin

Utvärderarna anser till exempel att forskningen om kiselbaserade komponenter är extremt betydelsefull för svensk industri. Nanoelektronik, ett ungt område där Sverige hävdar sig väl, bedöms få stor betydelse på lite längre sikt. Inom höghastighetselektronik förutspår utvärderarna ett behov av en blandning av tekniker för att kunna arbeta med högre frekvens och större bandbredd.

En nanotråd där olika färger representerar olika halvledarmaterial. Nanotrådar har många användningsområden, alltifrån belysning till nanoelektronik. Bilden från The Nanometer Structure Consortium, Lunds universitet.

Infrastruktur och utrustning inom mikroelektronik är i allmänhet väl tillgodosedd och samarbetet mellan olika forskningscentra fungerar bra enligt utvärderingen. Men det finns ett gap mellan den akademiska och den industribaserade forskningen.

Utvärderarna menar att Stiftelsen för Strategisk Forskning står för en oproportionerligt stor del av finansieringen inom mikroelektroniken och föreslår en förändring.

Läs pressmeddelandet om utvärderingen.

Läs hela utvärderingen.