Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Svenska forskare rekryterar internationellt

Fem framstående svenska forskargrupper kan nu ta hjälp av toppforskare från utländska universitet för att stärka forskningen. Stiftelsen för Strategisk Forskning ger bidrag till rekryteringen.

Programmet heter Strategisk internationell rekrytering. Målet är att gästforskaren ska arbeta integrerat i den svenska forskargruppen för att öka den vetenskapliga och teknologiska nivån, vidga gruppens internationella kontakter och öka innovationspotentialen.

Arton forskargrupper ansökte om bidrag för att rekrytera en internationell toppforskare. Fem av grupperna får nu bidrag från SSF. Dessa är:

  • Anders Lindquist, professor vid Strategiskt centrum för industriell och tillämpad matematik, Kungliga Tekniska högskolan, får stöd för att anställa Christopher Byrnes, professor vid Washington University in St. Louis, USA. Byrnes kommer att delta i industriella samarbetsprojekt och har erfarenhet av både akademiskt ledarskap och företagande.
  • Lars Hultman, professor vid institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet, får bidrag för att rekrytera Michel Barsoum, professor vid Drexel University, Philadelphia. Forskargruppen i Linköping studerar så kallade MAX-material som har särskilda egenskaper, bland annat är de hårda och kemiskt stabila.

Lars Hultman och Michel Barsoum.

  • Per Linse, professor vid Lunds universitet, som leder ett projekt om nya koncept i rationell design av polymera strukturer, får stöd för att rekrytera professor Alexei R. Khokhlov, Moscow State University. Khokhlov är polymerforskare och kommer att arbeta i en miljö som specialiserat sig på så kallade självassocierade yt- och kolloidsystem, den vetenskapliga basen för nanoteknologi.
  • Johan Åkerman, lektor vid institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik vid Kungliga Tekniska högskolan, får bidrag för att rekrytera Josep Nogues, professor vid Institut Català de Nanotecnologia, Barcelona. Forskarna ska studera magnetiska egenskaper hos material med hjälp av så kallade kvantprickar.
  • Oskar Juhlin, docent och studioföreståndare vid Interaktiva Institutet i Kista, får bidrag för att rekrytera Barry Brown, associate professor vid University of California San Diego. Brown är en ledande forskare på området människa-dator-interaktion. Han vill utforma ny mobil teknik som stödjer sociala aktiviteter för fritid och underhållning.

Barry Brown och Oskar Juhlin.

Rekryteringen avser en begränsad tidsperiod på ett till tre år med tjänstgöring på minst halvtid.

Beredningen

Programmet utlystes i juni 2007 och ansökningstiden gick ut den 23 oktober samma år. De inkomna ansökningarna granskades i en tvåstegsprocess. Först skedde en utvärdering med hjälp av internationella experter och sedan gjordes en sammanvägd bedömning i en beredningskommitté.