Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sverige behöver unga forskare

I en situation, där våra lärosäten får en ökad autonomi för att kunna utveckla sina profiler och konkurrera internationellt, blir förhållandena för forskarna av största vikt.

Om Sverige ska fortsätta att vara en högteknologisk kunskapsnation är ytterligare satsningar på universitetsforskning nödvändigt – och måste vi bli bättre på att ta tillvara de yngre forskarna.

Det skriver Lars Rask, vd Stiftelsen för Strategisk Forskning tillsammans med Madelen Nilsson, förbundsordförande i Naturvetarna och Gunnar Öquist, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

Regeringens förslag

Regeringen kommer inom kort att lägga flera forskningspolitiska förslag. Dessa rör bland annat högskolornas autonomi och de akademiska karriärstrukturerna. Även om lärosätena fortsätter att vara myndigheter så är rörelsen ändå i riktning mot ökad autonomi. Lärosätenas självstyre behöver stärkas, inte minst eftersom de olika högskolorna har olika förutsättningar i termer av storlek, ämnesprofil, utbildning och lokalisering.

Bra miljö och tryggt samhälle

Inget lärosäte kan vara självständigt och konkurrenskraftigt utan tillräckliga ekonomiska medel och kompetent personal. Samtidigt som det är viktigt med en bra forskningsmiljö med goda resurser, så är ett stimulerande och tryggt samhälle en betydelsefull faktor.

Sverige har generellt sett goda livsvillkor, men svenska lärosäten har sällan möjlighet att erbjuda lika goda resurser som internationella toppuniversitet. Svenska universitet måste erbjuda bra personliga villkor och forskningsresurser, men också kunna konkurrera genom bra forskningsinfrastruktur och innovationssystem.

Satsa på unga forskare

Det är centralt att satsa på våra unga lovande forskare. Detta bör ske genom goda ekonomiska resurser och ett sammanhållet karriärsystem, men också med bra förhållanden för familjer där två arbetar. I det sistnämnda avseendet är Sverige i positiv mening relativt unikt, medan karriärsystemet lämnar mycket övrigt att önska.

Regeringen och universitetsledningarna måste på allvar ta itu med att avsevärt förbättra forskningsvillkoren för våra yngre forskare vid universiteten. De måste få längre förordnandetider, så att de vågar satsa på banbrytande forskning, bättre resurser och transparenta karriärvägar.

Läs hela artikel på Västerbotten-Kurirens webbplats.