Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Swedish Brain Power halvtidsutvärderat

Swedish Brain Power, en tvärvetenskaplig forskningssatsning på neurodegenerativa sjukdomar har utvärderats av en internationell expertgrupp, som är mycket positiv i sin bedömning.

I Sverige ökar neurologiskt betingade sjukdomar som t ex Parkinsons sjukdom, ALS och Alzheimer. Behovet av nya metoder för att tidigt kunna diagnostisera sjukdomarna och behandla dem är därför mycket stort.

Mot denna bakgrund startades 2005 forskningsprogrammet Swedish Brain Power på initiativ av KK-stiftelsen, SSF, VINNOVA, Vårdalstiftelsen, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse och ISA. Finansiärernas bidrag uppgår till totalt 100 milj kr under en femårsperiod.

Programmet har nu halvtidsutvärderats av en internationell expertgrupp som framhåller värdet av att etablera ett forskningsprogram som tar ett helhetsgrepp på de neurodegenerativa sjukdomarna. De menar också att Swedish Brain Power utgjort en förebild för snarlika forskningsprogram på andra håll i Europa.

Läs mer på Swedish Brain Powers egen webbplats.