Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Synligare forskning i framtiden

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Foto:Karin Nordin

I år firar SSF 15 år. När styrelseordföranden stakar ut vägen framåt vill hon inspirera unga att forska, synliggöra resultaten av forskning och se till att stiftelsen bidrar till att utveckla svenskt näringsliv.

Sverige behöver fler unga forskare, menar Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande i SSF:s styrelse.

– Vi ser att antalet individer som är intresserade av naturvetenskap, teknik och medicin minskar. Det är ett problem att så få vill göra forskarkarriär eftersom forskning är en förutsättning för att samhället ska utvecklas och för att vi ska hitta lösningar på olika problem, säger hon.

Oväntade möten

En viktig uppgift för SSF inom den närmaste framtiden är därför att bidra till att inspirera unga människor att studera vidare och göra forskarkarriär. Det är en av anledningarna till att stiftelsens 15-årsjubileum firas med ett seminarium om kreativitet och kommersialisering av idéer. Där får ungdomar, forskare och representanter för näringsliv och samhälle chans att träffas.

– Vi ska skapa oväntade möten, lovar Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Bara excellent forskning

I år är det alltså femton år sedan regeringen beslöt att använda löntagarfonderna till forskning. SSF bildades som en följd av det beslutet.

– Det är ursprungligen näringslivets pengar och de ska bidra till att det svenska näringslivet utvecklas och är konkurrenskraftigt. Därför måste vi se till nyttan av den forskning som SSF stöder.

Forskningens resultat ska kunna användas i annan forskningsverksamhet eller direkt i näringslivet. De kan komma till nytta direkt eller på lång sikt. Stiftelsen har alltid arbetat med att stimulera just brukbar forskning. Enligt Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist kommer SSF att fortsätta verka på samma framgångsrika sätt under lång tid framöver. Precis som förut kommer bara forskning av högsta klass att få stöd. Det nya är att det kommer att krävas mer arbete med att visa vilken nytta forskning faktiskt gör.

Forskning förenklar vardagen

– Vi vill synliggöra forskningsresultat och individerna och tankarna bakom resultaten. Forskning handlar ofta om samhällsproblem och om vi visar vilka fantastiska insikter forskare sitter inne med, som kan förenkla vardagen för människor, då blir det tydligt varför man ska satsa på forskning.

Det blir en uppgift för SSF, men också för forskarna som får stöd från stiftelsen.

– Forskarna måste också förstå att de måste göra mer än att forska, de måste ta hjälp att synliggöra resultaten. Och om forskarna träder fram i rampljuset och blir forskaridoler, då kommer det att inspirera unga att satsa på forskning.

Text och foto: Karin Nordin