Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Tänkbar strategi mot cancer

Ett stort problem med många cancerläkemedel är att de också slår ut kroppens friska celler. Det finns därför ett stort behov av mer specifika angreppssätt. Ny forskning visar att cancerceller är beroende av glycin på ett helt annat sätt än andra celler, vilket kanske kan öppna nya möjligheter för behandling av cancer.

Flera av dagens cancerbehandlingar går ut på att hindra cancercellernas ämnesomsättning genom att blockera vissa enzymer. Läkemedlen har biverkningar eftersom de också påverkar friska celler.

– Det är alltså önskvärt att identifiera enzymer som är viktiga för cancercellernas ämnesomsättning, men inte för de normalt växande kroppscellerna. Det skulle kunna leda till nya, mer effektiva sätt att bromsa cancertillväxt med färre biverkningar. För att åstadkomma detta behöver vi bättre kunskap om hur cancercellers metabolism fungerar, säger Roland Nilsson, forskare vid enheten för beräkningsmedicin, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, och en av de som har stöd från SSF genom Ingvar Carlsson Award.

 

Glycin kan vara nyckeln

I en ny studie har han och hans kollegor systematiskt, med hjälp av masspektrometri, kartlagt vilka näringsämnen ett 60-tal olika cancerceller konsumerar. Resultaten. som publiceras i tidskriften Science, visar att snabbt växande cancerceller från olika sorters tumörer konsumerar aminosyran glycin. Normala, friska kroppsceller, till exempel vita blodkroppar, konsumerar däremot inte glycin alls under celldelningen. Roland Nilsson har också sett att det enzym cancercellerna är beroende av för att klara sin försörjning av glycin förekommer i stora mängder i cancertumörer hos patienter och då särskilt i aggressiva tumörer.

– Men mycket arbete återstår innan vi förstår tillräckligt om hur glycinmetabolismen fungerar i cancerceller för att eventuellt kunna använda det i ett läkemedel. Vi behöver också hitta ämnen som effektivt blockerar dessa enzymer, och pröva om dessa kan hindra tillväxt av tumörer utan att orsaka biverkningar, säger Roland Nilsson.

Publikation i Science
Metabolite Profiling Identifies a Key Role for Glycine in Rapid Cancer Cell Proliferation