Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Tjugo projekt hörs i industrinära nysatsning

Den nya sexåriga satsningen på det industrinära programmet ProViking lockade till sig 34 ansökningar i den första utlysningen under 2008. Tjugo av dessa projekt kallas nu till hearing.

– De utvalda projekten varierar ganska mycket men alla är väldigt viktiga inom produktframtagningsområdet. Åtta till tio av projekten kommer troligtvis att få bidrag, säger Lars Frenning, vd för ProViking.

Lars Frenning

Stiftelsen för Strategisk Forskning har under åren 2002 till 2007 bedrivit det industrinära forskningsprogrammet ProViking. Målen har varit att implementera resultaten av programmets världsledande forskning i svensk industri och att utbilda doktorer för industrins och akademins behov. Programmet fokuseras på företag inom verkstadsindustrin med produktion eller produktutveckling. Företagen ska ha verksamhet i Sverige.

Samarbete istället för konkurrens

– Jag vill framhålla två saker som varit bäst hittills. Dels är det forskarskolan där vi har examinerat 30 doktorer och 50 personer med licenciatexamen. Dels är det våra arton projekt där industriföretag och högskolor samarbetar. Där har vi lyckats få ihop många högskolor. Man samarbetar istället för att konkurrera och det är väldigt viktigt för vår industri, menar Lars Frenning.

Två förändringar i ny satsning

Nu görs alltså en nysatsning på 210 miljoner kronor inom programmet. En förutsättning för att ett projekt ska få bidrag är att andra deltagare, framför allt de deltagande företagen, ger ett stöd av minst samma storlek.

– Det är två förändringar i den nya satsningen. Det ena är att vi ökar interaktionen med små och medelstora företag. Det utesluter på intet sätt de stora företagen, vi tror att de är oerhört viktiga i samarbetet. Men vi vill ha in fler små och medelstora företag. Det andra är att vi ökar inriktningen mot hela livscykeln på produkterna, det vill säga att det finns en ökad miljöprofil på satsningen, säger Lars Rask, vd i Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Hearingen med det vetenskapliga rådet och det industriella rådet äger rum den 10 och 11 juni vid Stiftelsen för Strategisk Forskning i Stockholm.

Läs här vilka som kallats.