Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Torkel Klingberg får Göran Gustafssonpris

Arbetsminnet är det vi använder för att hålla ordning på vad vi ska göra härnäst och vad vi ska leta efter. Ett bra arbetsminne behövs också för att klara huvudräkning och ha bra läsförståelse, och därigenom påverkas skolresultatet. Barn med diagnosen ADHD har ofta ett dåligt arbetsminne, men Klingbergs forskning visar att det går att förbättra med träning och det finns speciella programvaror för detta.

Med prispengarna kan Torkel Klingberg starta upp flera nya forskningsprojekt om träning av arbetsminnet. Som han skriver i sin bok ”Den lärande hjärnan” (recenserad under ”Forskningsresultat”), är hjärnan är mycket mer plastisk och formbar under hela livet än tidigare forskningsresultat visat.

Göran Gustafssonprisen är de största nationella prisen inom områdena naturvetenskap och medicin. De delas ut årligen inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Göran Gustafssons stiftelse förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor. Nomineringarna kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungliga Vetenskapsakademien.

Fem pristagare får dela på 23 miljoner kronor och 2011 års priser delades ut på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31a mars, fördelat som 4,5 miljoner i anslag till forskning fördelat på tre år och 100 000 kronor i ett personligt pris.

Torkel Klingberg får priset i medicin, de övriga fyra pristagarna finns presenterade i Vetenskapsakademiens pressmeddelande.