Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad
Foto: Sofie Pehrsson
Foto: Sofie Pehrsson

Upp till kamp mot bakterier och allergier

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, delar för första gången ut ett Nyttiggörandepris. Syftet med priset är att bidra till att viktiga forskningsresultat omsätts i nytta för näringsliv och samhälle.

SSF delar årligen ut cirka 650 miljoner kronor till forskning inom naturveten-skap, teknik och medicin. Alla forsknings-bidrag över 5 miljoner inkluderar en pott för nyttiggörande.
– Vi avsätter tre procent av det totala forskningsbidraget som forskarna kan använda till att utveckla sina forsknings-resultat. Det kan handla om kostnader för patentering, licensavtal eller utveckling av en behandling. Vi tycker att det är viktigt att ge den möjligheten redan under forskningsprojektets gång, då intressanta resultat annars riskerar att stanna vid en vetenskaplig artikel och inte utvecklas vidare, berättar Lars Hultman, vd för SSF.

En viktig möjlighet

Den möjligheten har förstapristagaren Agneta Richter Dahlfors vid Karolinska institutet använt kontinuerligt under sina olika SSF-projekt.
– Det är en viktig möjlighet för oss då vi annars hade haft svårt att hitta resurser för att utveckla de innovationer vi nu har gjort. Exempelvis har vi använt pengarna till patentkostnader och juridisk rådgivning vid framtagande av bolags- och avtalsstrukturer. Vi har nu både patent och ett start-up bolag inom biotech-branschen som redan är igång med försäljningen, förklarar hon. Hon är professor i cellulär mikrobiologi och den innovativa grundforskning hon och hennes forskarteam utfört har lett till att de har skapat en helt ny typ av infärgningsmolekyler som kan binda till bakterier. På det sättet kan man upptäcka och i förlängningen hindra bakterier från att få fäste i kroppen. För den forskningen och arbetet med att nyttiggöra resultaten fick Agneta Richter Dahlfors 100 000 kronor som första pris.

Andrapriset delades på två som vardera fick 75 000 kronor:

Johan Elf, professor i fysikalisk biologi vid Uppsala Universitet, fick priset för att ha utvecklat ett mikrofluidsystem för att snabbt kunna bestämma antibiotikaresistens. Då kan man undersöka bakterieförekomst medan patienten väntar, och behöver inte medicinera på symptom, alternativt vara osäker på om medicinering alls behövs. Malin Lindstedt, professor i immunteknologi vid Lunds universitet, har utvecklat ett test för att förutspå hur allergiframkallande en kemikalie är. Detta test kan ersätta djurförsök, som antingen är etiskt oförsvarbara eller förbjudna, vid framställning av exempelvis kosmetika och läkemedel.

Under våren 2018 kommer Nyttiggörandepriset att utlysas igen med samma belopp; 250 000 kronor.