Hoppa till innehåll
EN In english

EU Horizon Europe - Research Application Support b

Ansökningsperiod
210609-210901
Bidragsperiod
2021-2023
Belopp (milj kr)
0.0
Handläggare
Jonas Bjarne

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”, avsätter stiftelsen 5,6 miljoner kronor för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt
Totalt antal ansökningar 0
Livsvetenskaperna 0
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0
Materialvetenskap och materialteknologier 0
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0
Övrigt 0
Kvinnliga huvudsökande 0
Manliga huvudsökande 0