Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Utmaningar, roller och villkor för svensk forskning

IVA-projektet ”Utsiktsplats forskning” har gått i mål. Resultaten presenterades på ett fullsatt seminarium 24 april inför ministern för högre utbildning och forskning.  SSF:s vd Lars Hultman har varit med i styrgruppen sen starten 2013 och medverkade i diskussionspanelen på seminariet.

– Den svenska välfärden är beroende av god och relevant forskning.  Samtidigt finns det stora utmaningar kopplade till forskningssystemet och speciellt till universitet och högskolors situation. Det är därför stiftelsen var med som initiativtagare till projektet, vilket kan liknas vid en tankesmedja, säger Lars Hultman.

Projektet tar ett brett grepp på forskningens roller i samhället och behovet av goda, konkurrenskraftiga villkor för forskning och innovation. 

De slutsatser projektet kommit fram till kan sammanfattas i fem rekommendationer:

  1. Öka långsiktigt de offentliga investeringarna i forskning och innovation
  2. Ge lärosätenas styrelser tydligare mandat och uppdrag samt utveckla arbetsformerna
  3. Utred om utvecklingskontrakt mellan stat och lärosäten bör införas i Sverige
  4. Förbättra villkoren för internationaliseringen av forskning och högre utbildning
  5. Stärk det forskningspolitiska analys- och utvärderingssystemet

– Andelen strategisk forskning behöver växa i Sverige. Vi har en låg andel i internationell jämförelse, säger Lars Hultman. Samtidigt växer industrins och samhällets utmaningar. För att lösa dessa och ta vara på alla möjligheter som kommer ur banbrytande forskning är det också önskvärt att höja rörligheten av forskare mellan svenska lärosäten och utlandet samt till och från industrin.

Hämta hela rapporten här!