Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Uttalande från SSF

Uttalande från Stiftelsen för Strategisk Forskning med anledning av rapporten Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har läst rapporten om jämställdheten i högskolan. Vi delar författarnas syn att detta är ett angeläget område, men tyvärr är vi inte säkra på att analys och slutsatser är helt korrekta, framför allt vad gäller SSF:s strategiska forskningscentra inom livsvetenskaperna. Vi kommer därför bland annat att låta en oberoende, utländsk institution med hög bibliometrisk kompetens undersöka hela urvalsprocessen från denna synpunkt.

Vi delar inte uppfattningen att vår metod att bedöma forskningsprojekt missgynnar kvinnor, men vi är självfallet mer än villiga att utveckla bedömningsprocessen i syfte att nå än större träffsäkerhet. Tills vidare håller vi dock fast vid de urvalsmetoder vi redan använder och stämmer in i rapportförfattarnas önskan om att kvinnor i framtiden ska spela en mer framträdande roll i forskarvärlden.

Vårt ändamål är, enligt vår stadga § 1, att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. För att sträva mot detta mål har SSF under de gångna 15 åren arbetat med en rad olika programformer som nätverksprogram, forskarskolor, strategiska forskningscentra och rambidrag, varav den sistnämnda är den numera använda programformen vid sidan av individuella bidrag.

Relevanskravet på den forskning SSF ska stödja gör att stiftelsen vid granskning av ansökningar bedömer det föreslagna projektets inomvetenskapliga nyhetsvärde, dess relevans för svensk industri eller svenskt samhälle i övrigt, forskningsplanens genomförbarhet samt förslagsställarnas kompetens att genomföra projektet. Att förlita sig endast på bibliometriska analyser vid ansökningsbedömningen är därför inte vare sig relevant eller möjligt.

Bakgrundsinformation: Delegationen för jämställdhet i högskolan